کدپستی شهرهای ایران به تفکیک شهر و استان

کد پستی استان لرستان

1

ازنا

68711

الی

68731

2

اليگودرز

68611

الی

68691

3

بروجرد

68971

الی

69199

4

پلدختر

68511

الی

68571

5

خرم آباد

68131

الی

68891

6

دلفان

68311

الی

68391

7

دورود

68811

الی

68851

8

سلسله

68911

الی

68961

9

كوهدشت

68411

الی

68491

کد پستی استان گلستان

1

آزاد شهر

49611

الی

49671

2

آق قلا

49311

الی

49391

3

بندر گز

48711

الی

48791

4

تركمن

48911

الی

48991

5

راميان

49511

الی

49681

6

علي آباد

49411

الی

49491

7

كردكوي

48811

الی

48891

8

كلاله

49851

الی

49991

9

گرگان

49131

الی

49371

10

گنبد كاووس

49691

الی

49791

11

مينو دشت

49811

الی

49891

کد پستی استان کهگیلویه و بویراحمد

1

بویراحمد

75911

الی

75981

2

دنا

75941

الی

75991

3

کهگیلویه

75711

الی

75791

4

گچساران

75811

الی

75891

کد پستی استان کرمان

1

راور

76511

الی

77991

2

رفسنجان

77131

الی

77491

3

رودبار

78831

الی

78831

4

زرند

77611

الی

77691

5

سيرجان

78131

الی

78391

6

شهر بابك

77511

الی

77591

7

عنبرآباد

78719

الی

78791

8

قلعه گنج

78841

الی

78971

9

کوهبنان

77711

الی

77891

10

كرمان

76131

الی

77951

11

كهنوج

78811

الی

78891

12

منوجان

78851

الی

78991

کد پستی استان کردستان

1

بانه

66911

الی

66991

2

بيجار

66511

الی

66591

3

ديواندره

66411

الی

66491

4

سروآباد

66771

الی

66791

5

سقز

66811

الی

66891

6

سنندج

66131

الی

66199

7

قروه

66611

الی

66691

8

كامياران

66311

الی

66391

9

مريوان

66711

الی

66761

کد پستی استان آذربایجان غربی

ارومیه

57591  الی57131

نقده

57691  الی57611

اشنویه

57791  الی57711

پیرانشهر

57991  الی57811

خوی

58591  الی58131

ماکو

58631  الی58611

چالدران

58791  الی58641

سلماس

58991  الی58811

مهاباد

59341  الی59131

میاندوآب

59361  الی59351

بوکان

59591  الی59431

سردشت

59891  الی59611

تکاب

59971  الی59916

کد پستی استان اردبیل

1

اردبيل

56131

الی

56491

2

بيله سوار

56711

الی

561

3

پارس آباد

56911

الی

56991

4

خلخال

56811

الی

56891

5

كوثر

56841

الی

56861

6

گرمي

56511

الی

56591

7

مشكين شهر

56611

الی

56691

8

نمين

56311

الی

56361

9

نير

56411

الی

56451

کد پستی استان اصفهان

1

آران وبيدگل

87411

الی

87491

2

اردستان

83811

الی

84491

3

اصفهان

81331

الی

83791

4

برخواروميمه

83131

الی

83591

5

تيران وكرون

85311

الی

85381

6

چادگان

85713

الی

85791

7

خميني شهر

84131

الی

84391

8

خوانسار

87911

الی

87991

9

سميرم

86613

الی

86991

10

سميرم سفلي

86413

الی

86461

11

شهرضا

86131

الی

86611

12

فريدن

85611

الی

85781

13

فريدونشهر

85911

الی

85991

14

فلاورجان

81789

الی

84691

15

كاشان

87131

الی

87591

16

گلپايگان

87711

الی

87891

17

لنجان

84711

الی

84971

18

مباركه

84811

الی

86319

19

نائين

83611

الی

83991

20

نجف آباد

85131

الی

85891

21

نطنز

87611

الی

87691

کد پستی استان ایلام

1

آبدانان

69711

الی

69791

2

ايلام

69311

الی

69391

3

ايوان

69411

الی

69491

4

دره شهر

69611

الی

69691

5

دهلران

69811

الی

69891

6

شيروان وچرداول

69511

الی

69591

7

مهران

69911

الی

69991

کد پستی استان بوشهر

1

بوشهر

75131

الی

75461

2

تنگستان

75471

الی

75519

3

دشتستان

75611

الی

75691

4

دشتي

75411

الی

75451

5

دير

75531

الی

75551

6

ديلم

75361

الی

75371

7

كنگان

75391

الی

75591

8

گناوه

75311

الی

75351

کد پستی استان چهارمحال و بختیاری

1

اردل

88811

الی

88891

2

بروجن

88711

الی

88791

3

شهر كرد

88131

الی

88591

4

فارسان

88611

الی

88671

5

كوهرنگ

88641

الی

88691

6

لردگان

88911

الی

88991

کد پستی استان مرکزی

1

اراك

38131

الی

38571

2

آشتيان

39611

الی

39691

3

تفرش

39511

الی

39591

4

خمين

38811

الی

38991

5

خنداب

38413

الی

38491

6

دليجان

37911

الی

37991

7

زرنديه

37711

الی

39441

8

ساوه

39131

الی

39491

9

شازند

38611

الی

39991

10

كميجان

38511

الی

38591

11

محلات

37811

الی

37891

 

ت