تعرفه فعال سازی سرویس

کاربر گرامی، در صورتی که در حساب کاربری شما مقدار مورد نیاز اعتبار وجود داشته باشد، امکان فعال سازی سرویسها برای شما مقدور میشود.