اس ام اس جدید سری 198 [ تاریخ ارسال : ۱۰ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۰ و ۲۳ دقیقه ]

اس ام اس جدید سری 198
sms jadidنه از سرم میفتی ، نه از چشمم …

کجای دلم نشسته ای که جایت اینقدر امن است؟اس ام اس جدید سری 198

sms jadidدقت کرده اید

هیچکس به سکوت آدم نمی رسد

همه منتظر می مانن تا به فریادت برسند …اس ام اس جدید سری 198

sms jadidاز کسی که دلش گرفته نپرسید: چرا؟

آدمها وقتی نمی توانند دلیل ناراحتیشان را بیان کنند دلشان می گیرداس ام اس جدید سری 198

sms jadid
دوست همه باش و عاشق یک نفر …

گلت را به همه هدیه کن دلت را به یک نفر …اس ام اس جدید سری 198

sms jadidسریع ترین نقاشی بودی که دیدم

در یک چشم به هم زدن روزگارم را سیاه کردی …اس ام اس جدید سری 198

sms jadidبدترین حالت تنهایی اینه که

بدونی اونی که تو رو تنها گذاشته ، تنها نیست …اس ام اس جدید سری 198

sms jadidهمیشه هم دنیا بد نیست

گاهی یک نفر با نفس هایش ، با نگاهش

با کلامش ، با وجودش و با بودنش

بهشتی میسازد از این دنیا برایت …اس ام اس جدید سری 198

sms jadidدر این دنیای امروزی به هر کس وابسته می شوی

باید به این هم عادت کنى که یک دفعه وا مى دهند

و پرونده عشق بسته مى شود …اس ام اس جدید سری 198

sms jadidوقتی دلت به جایی گیر باشه

کل زندگیت رو نخ کش می کنه …اس ام اس جدید سری 198

sms jadidاگر زخم های من درد تو را دوا می کند

باکی نیست ، ضربه را محکمتر بزن رفیقاس ام اس جدید سری 198

sms jadidاﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ می بینی ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ

ﺟـــﺰ ﯾﮏ ﺑﻐﻞ ﺗﻨﻬــــﺎﯾﯽ !

ﭼﻨــــــــﺪ ﺧﻂ ﺣﺮﻑ ﻧﺎﮔﻔﺘــــﻪ ﻭ ﯾﮏ ﺩﻝ ﭘﺮ …

اس ام اس سوزناکاس ام اس جدید سری 198

sms jadidحتی به عشقتون زیاد محبت نکنین

محبت زیادی مثل اینه که پا گلدون زیاد آب بریزی

بجا اینکه طرف سیر آب شه می خشکه …اس ام اس جدید سری 198

sms jadidپروردگارا اعتراف می کنم که گهگاه

از مشکلات زندگى خسته میشوم و معرفتم کمرنگ می شود

خدایا مگذار به سبب خستگی هایم عزیزانم رافراموش کنماس ام اس جدید سری 198

sms jadidزنده باد همه اونایی که همیشه تو جمع می گن و می خندن

ولی دو دقیقه که باهاشون تنهایی حرف بزنی

می فهمی یه دنیا غصه دارن …اس ام اس جدید سری 198

sms jadidبمیرد آن دل که خواهان غم تو باشداس ام اس جدید سری 198

sms jadid
[ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 198 ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ نه ][ از ][ سرم ][ میفتی ][ ، ][ نه ][ از ][ چشمم ][ ][ ][ کجای ][ دلم ][ نشسته ][ ای ][ که ][ جایت ][ اینقدر ][ امن ][ است؟ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 198 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ دقت ][ کرده ][ اید ][ ][ هیچکس ][ به ][ سکوت ][ آدم ][ نمی ][ رسد ][ ][ همه ][ منتظر ][ می ][ مانن ][ تا ][ به ][ فریادت ][ برسند ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 198 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ از ][ کسی ][ که ][ دلش ][ گرفته ][ نپرسید: ][ چرا؟ ][ ][ آدمها ][ وقتی ][ نمی ][ توانند ][ دلیل ][ ناراحتیشان ][ را ][ بیان ][ کنند ][ دلشان ][ می ][ گیرد ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 198 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ دوست ][ همه ][ باش ][ و ][ عاشق ][ یک ][ نفر ][ ][ ][ گلت ][ را ][ به ][ همه ][ هدیه ][ کن ][ دلت ][ را ][ به ][ یک ][ نفر ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 198 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ سریع ][ ترین ][ نقاشی ][ بودی ][ که ][ دیدم ][ ][ در ][ یک ][ چشم ][ به ][ هم ][ زدن ][ روزگارم ][ را ][ سیاه ][ کردی ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 198 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ بدترین ][ حالت ][ تنهایی ][ اینه ][ که ][ ][ بدونی ][ اونی ][ که ][ تو ][ رو ][ تنها ][ گذاشته ][ ، ][ تنها ][ نیست ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 198 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ همیشه ][ هم ][ دنیا ][ بد ][ نیست ][ ][ گاهی ][ یک ][ نفر ][ با ][ نفس ][ هایش ][ ، ][ با ][ نگاهش ][ ][ با ][ کلامش ][ ، ][ با ][ وجودش ][ و ][ با ][ بودنش ][ ][ بهشتی ][ میسازد ][ از ][ این ][ دنیا ][ برایت ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 198 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ در ][ این ][ دنیای ][ امروزی ][ به ][ هر ][ کس ][ وابسته ][ می ][ شوی ][ ][ باید ][ به ][ این ][ هم ][ عادت ][ کنى ][ که ][ یک ][ دفعه ][ وا ][ مى ][ دهند ][ ][ و ][ پرونده ][ عشق ][ بسته ][ مى ][ شود ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 198 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ وقتی ][ دلت ][ به ][ جایی ][ گیر ][ باشه ][ ][ کل ][ زندگیت ][ رو ][ نخ ][ کش ][ می ][ کنه ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 198 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اگر ][ زخم ][ های ][ من ][ درد ][ تو ][ را ][ دوا ][ می ][ کند ][ ][ باکی ][ نیست ][ ، ][ ضربه ][ را ][ محکمتر ][ بزن ][ رفیق ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 198 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اﻣﺎﻥ ][ ﺍﺯ ][ ﺭﻭﺯﯼ ][ ﮐﻪ ][ می ][ بینی ][ ﭼﯿﺰﯼ ][ ﺑﺮﺍﯾﺖ ][ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ ][ ][ ﺟـــﺰ ][ ﯾﮏ ][ ﺑﻐﻞ ][ ﺗﻨﻬــــﺎﯾﯽ ][ ! ][ ][ ﭼﻨــــــــﺪ ][ ﺧﻂ ][ ﺣﺮﻑ ][ ﻧﺎﮔﻔﺘــــﻪ ][ ][ ﯾﮏ ][ ﺩﻝ ][ ﭘﺮ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ سوزناک ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 198 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ حتی ][ به ][ عشقتون ][ زیاد ][ محبت ][ نکنین ][ ][ محبت ][ زیادی ][ مثل ][ اینه ][ که ][ پا ][ گلدون ][ زیاد ][ آب ][ بریزی ][ ][ بجا ][ اینکه ][ طرف ][ سیر ][ آب ][ شه ][ می ][ خشکه ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 198 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ پروردگارا ][ اعتراف ][ می ][ کنم ][ که ][ گهگاه ][ ][ از ][ مشکلات ][ زندگى ][ خسته ][ میشوم ][ و ][ معرفتم ][ کمرنگ ][ می ][ شود ][ ][ خدایا ][ مگذار ][ به ][ سبب ][ خستگی ][ هایم ][ عزیزانم ][ رافراموش ][ کنم ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 198 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ زنده ][ باد ][ همه ][ اونایی ][ که ][ همیشه ][ تو ][ جمع ][ می ][ گن ][ و ][ می ][ خندن ][ ][ ولی ][ دو ][ دقیقه ][ که ][ باهاشون ][ تنهایی ][ حرف ][ بزنی ][ ][ می ][ فهمی ][ یه ][ دنیا ][ غصه ][ دارن ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 198 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ بمیرد ][ آن ][ دل ][ که ][ خواهان ][ غم ][ تو ][ باشد ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 198 ][ ][ sms ][ jadid ]