لطیفه های جدید و خنده دار داغ [ تاریخ ارسال : ۱۰ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۰ و ۲۴ دقیقه ]

لطیفه های جدید و خنده دار داغ

sms khandedar jokeیکی از شکست های عشقی که دخترا در دانشگاه می خورن اینه که

پسر مورد علاقشون خودش جزوه می نویسه :)لطیفه های جدید و خنده دار داغ

sms khandedar jokeیه روز خوب میاد که

مادران سرزمین من خواهند فهمید که سوپ غذا نیست !لطیفه های جدید و خنده دار داغ

sms khandedar jokeهمه یه اسب درون دارن

که خیلی وقتا باعث میشه به دیگران سواری بدیلطیفه های جدید و خنده دار داغ

sms khandedar joke
پسرخالم کلاس چهارمه تو تانگو سه تا دوست اجتماعی داره!

من همسن این بودم ظهرا تلویزیونو از برق میکشىدم سمندون از توش نیاد بیرون بخورتملطیفه های جدید و خنده دار داغ

sms khandedar jokeخیلی وقته فکرم به این مشغول شده که

همه پرنده ها نر و ماده شون یه اسم داره !

چرا مرغ و خروس دو تا اسم متفاوت دارن؟لطیفه های جدید و خنده دار داغ

sms khandedar jokeبطری آب تو یخچاله ، من 90 کیلو هستم

فاصله تا یخچال 3 متر با محاسبه انرژی مورد نیاز برای این کار

نتیجه گرفتم من اصلن تشنه ام نیست !لطیفه های جدید و خنده دار داغ

sms khandedar jokeنه که ما مغز نباشیم ها ، نه

ما فقط خسته تر از اونیم که فرار کنیم

باز اگه قِل خوردن مغزها بود ما هم یه مشارکتی میکردیم :)لطیفه های جدید و خنده دار داغ

sms khandedar jokeامروز تو خونه تنها بودم دیدم داره صدای نی میاد بعد که دقت کردم

دیدم یه عنکبوته گوشه ی سقف واسه تنوع جای اینکه تار بزنه نی میزنهلطیفه های جدید و خنده دار داغ

sms khandedar jokeسفره دلتون از این یه بار مصرف پنجاه متریاست

که پیش همه باز می کنید؟لطیفه های جدید و خنده دار داغ

sms khandedar jokeزن باس موهاشو با جوراب آقاش ببنده

تا همیشه بوی آقاش همراش باشه :)لطیفه های جدید و خنده دار داغ

sms khandedar jokeﺗﻮ ﺟﻴﺐ ﺷﻠﻮﺍﺭ ﺑﻌﻀﻴﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪِ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺟﺎ ﻣﻴﺸﻪ ها

اما ﻧﻤﻴﺪﻭﻧﻢ چه حکمتیه که ﺳﻮﺋﻴﭻ ﻣﺎﺷﻴﻦ و ﮔﻮﺷﻲ ﺁﻳﻔﻮﻧﺸﻮﻥ ﺟﺎ ﻧﻤﻴشه!لطیفه های جدید و خنده دار داغ

sms khandedar jokeمنم چشام سگ داره

ولی سگش خسته است

میفهمی ؟ خسته :|

اس ام اس خنده دارلطیفه های جدید و خنده دار داغ

sms khandedar jokeآدم بالغ وقتی ناراحته صحبت میکنه با طرف

آدم کودک وقتی ناراحته قهر می کنه

آدم بیشعور هم میره پشت سر طرف حرف میزنهلطیفه های جدید و خنده دار داغ

sms khandedar jokeامروز دختره زنگ زده بود رادیو قسمت ترانه های درخواستی !

بعد از اینکه آهنگ مورد نظرش رو گفت ، آخرش گفت:

لطف کنید صداشم زیاد کنید :|لطیفه های جدید و خنده دار داغ

sms khandedar joke
[ لطیفه ][ های ][ جدید ][ و ][ خنده ][ دار ][ داغ ][ ][ sms ][ khandedar ][ joke ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ یکی ][ از ][ شکست ][ های ][ عشقی ][ که ][ دخترا ][ در ][ دانشگاه ][ می ][ خورن ][ اینه ][ که ][ ][ پسر ][ مورد ][ علاقشون ][ خودش ][ جزوه ][ می ][ نویسه ][ :) ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ لطیفه ][ های ][ جدید ][ و ][ خنده ][ دار ][ داغ ][ ][ sms ][ khandedar ][ joke ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ یه ][ روز ][ خوب ][ میاد ][ که ][ ][ مادران ][ سرزمین ][ من ][ خواهند ][ فهمید ][ که ][ سوپ ][ غذا ][ نیست ][ ! ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ لطیفه ][ های ][ جدید ][ و ][ خنده ][ دار ][ داغ ][ ][ sms ][ khandedar ][ joke ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ همه ][ یه ][ اسب ][ درون ][ دارن ][ ][ که ][ خیلی ][ وقتا ][ باعث ][ میشه ][ به ][ دیگران ][ سواری ][ بدی ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ لطیفه ][ های ][ جدید ][ و ][ خنده ][ دار ][ داغ ][ ][ sms ][ khandedar ][ joke ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ پسرخالم ][ کلاس ][ چهارمه ][ تو ][ تانگو ][ سه ][ تا ][ دوست ][ اجتماعی ][ داره! ][ ][ من ][ همسن ][ این ][ بودم ][ ظهرا ][ تلویزیونو ][ از ][ برق ][ میکشىدم ][ سمندون ][ از ][ توش ][ نیاد ][ بیرون ][ بخورتم ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ لطیفه ][ های ][ جدید ][ و ][ خنده ][ دار ][ داغ ][ ][ sms ][ khandedar ][ joke ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ خیلی ][ وقته ][ فکرم ][ به ][ این ][ مشغول ][ شده ][ که ][ ][ همه ][ پرنده ][ ها ][ نر ][ و ][ ماده ][ شون ][ یه ][ اسم ][ داره ][ ! ][ ][ چرا ][ مرغ ][ و ][ خروس ][ دو ][ تا ][ اسم ][ متفاوت ][ دارن؟ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ لطیفه ][ های ][ جدید ][ و ][ خنده ][ دار ][ داغ ][ ][ sms ][ khandedar ][ joke ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ بطری ][ آب ][ تو ][ یخچاله ][ ، ][ من ][ 90 ][ کیلو ][ هستم ][ ][ فاصله ][ تا ][ یخچال ][ 3 ][ متر ][ با ][ محاسبه ][ انرژی ][ مورد ][ نیاز ][ برای ][ این ][ کار ][ ][ نتیجه ][ گرفتم ][ من ][ اصلن ][ تشنه ][ ام ][ نیست ][ ! ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ لطیفه ][ های ][ جدید ][ و ][ خنده ][ دار ][ داغ ][ ][ sms ][ khandedar ][ joke ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ نه ][ که ][ ما ][ مغز ][ نباشیم ][ ها ][ ، ][ نه ][ ][ ما ][ فقط ][ خسته ][ تر ][ از ][ اونیم ][ که ][ فرار ][ کنیم ][ ][ باز ][ اگه ][ قِل ][ خوردن ][ مغزها ][ بود ][ ما ][ هم ][ یه ][ مشارکتی ][ میکردیم ][ :) ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ لطیفه ][ های ][ جدید ][ و ][ خنده ][ دار ][ داغ ][ ][ sms ][ khandedar ][ joke ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ امروز ][ تو ][ خونه ][ تنها ][ بودم ][ دیدم ][ داره ][ صدای ][ نی ][ میاد ][ بعد ][ که ][ دقت ][ کردم ][ ][ دیدم ][ یه ][ عنکبوته ][ گوشه ][ ی ][ سقف ][ واسه ][ تنوع ][ جای ][ اینکه ][ تار ][ بزنه ][ نی ][ میزنه ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ لطیفه ][ های ][ جدید ][ و ][ خنده ][ دار ][ داغ ][ ][ sms ][ khandedar ][ joke ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ سفره ][ دلتون ][ از ][ این ][ یه ][ بار ][ مصرف ][ پنجاه ][ متریاست ][ ][ که ][ پیش ][ همه ][ باز ][ می ][ کنید؟ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ لطیفه ][ های ][ جدید ][ و ][ خنده ][ دار ][ داغ ][ ][ sms ][ khandedar ][ joke ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ زن ][ باس ][ موهاشو ][ با ][ جوراب ][ آقاش ][ ببنده ][ ][ تا ][ همیشه ][ بوی ][ آقاش ][ همراش ][ باشه ][ :) ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ لطیفه ][ های ][ جدید ][ و ][ خنده ][ دار ][ داغ ][ ][ sms ][ khandedar ][ joke ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ﺗﻮ ][ ﺟﻴﺐ ][ ﺷﻠﻮﺍﺭ ][ ﺑﻌﻀﻴﺎ ][ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪِ ][ ﺣﺎﻣﻠﻪ ][ ﺟﺎ ][ ﻣﻴﺸﻪ ][ ها ][ ][ اما ][ ﻧﻤﻴﺪﻭﻧﻢ ][ چه ][ حکمتیه ][ که ][ ﺳﻮﺋﻴﭻ ][ ﻣﺎﺷﻴﻦ ][ و ][ ﮔﻮﺷﻲ ][ ﺁﻳﻔﻮﻧﺸﻮﻥ ][ ﺟﺎ ][ ﻧﻤﻴشه! ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ لطیفه ][ های ][ جدید ][ و ][ خنده ][ دار ][ داغ ][ ][ sms ][ khandedar ][ joke ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ منم ][ چشام ][ سگ ][ داره ][ ][ ولی ][ سگش ][ خسته ][ است ][ ][ میفهمی ][ ؟ ][ خسته ][ :| ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ خنده ][ دار ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ لطیفه ][ های ][ جدید ][ و ][ خنده ][ دار ][ داغ ][ ][ sms ][ khandedar ][ joke ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ آدم ][ بالغ ][ وقتی ][ ناراحته ][ صحبت ][ میکنه ][ با ][ طرف ][ ][ آدم ][ کودک ][ وقتی ][ ناراحته ][ قهر ][ می ][ کنه ][ ][ آدم ][ بیشعور ][ هم ][ میره ][ پشت ][ سر ][ طرف ][ حرف ][ میزنه ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ لطیفه ][ های ][ جدید ][ و ][ خنده ][ دار ][ داغ ][ ][ sms ][ khandedar ][ joke ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ امروز ][ دختره ][ زنگ ][ زده ][ بود ][ رادیو ][ قسمت ][ ترانه ][ های ][ درخواستی ][ ! ][ ][ بعد ][ از ][ اینکه ][ آهنگ ][ مورد ][ نظرش ][ رو ][ گفت ][ ، ][ آخرش ][ گفت: ][ ][ لطف ][ کنید ][ صداشم ][ زیاد ][ کنید ][ :| ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ لطیفه ][ های ][ جدید ][ و ][ خنده ][ دار ][ داغ ][ ][ sms ][ khandedar ][ joke ]