اس ام اس جدید سری 197 [ تاریخ ارسال : ۱۰ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۰ و ۲۵ دقیقه ]

اس ام اس جدید سری 197

sms jadidمدت هاست که در را نیمه باز گذاشته ام

نه تو میایی ، نه خیالت می رود …اس ام اس جدید سری 197

sms jadidانصاف نبود

رفتنت با خودت باشد

فراموش کردنت با من …اس ام اس جدید سری 197

sms jadidهرگاه می خواهی بدانی که چقدر محبوب و غنی هستی

هرگز تعداد دوستان و اطرافیانت به حساب نمی آیند

فقط یک قطره اشک کافیست تا ببینی چه تعداد دست

برای پاک کردن اشک های تو می آید …اس ام اس جدید سری 197

sms jadid
رفاقت سیگار هم مصلحتی است!

پول نداشته باشی سیگار هم تنهایت می گذارد …اس ام اس جدید سری 197

sms jadidگاهی باید رد شد …

باید گذشت ، رفت و دور شد از خاطراتش …اس ام اس جدید سری 197

sms jadidچه زیبا اجرا می کنی

خط به خط تمام

گفته هایم را …

خواسته هایم را …

اما برای دیگری …اس ام اس جدید سری 197

sms jadidشکستنم را همه دیدند جز او که به خاطرش شکستم

تازه می پرسد صدای چه بود …اس ام اس جدید سری 197

sms jadidزندگی همچون بادکنکی در دستان کودکی است

که همیشه ترس از ترکیدن آن لذت داشتنش را از بین می برداس ام اس جدید سری 197

sms jadidدود سیگار کفاف نمی دهد

دو سیبی چاق کن بامرام

خاطره ها سنگینند …

اس ام اس قلیاناس ام اس جدید سری 197

sms jadidشاید تو از شعرهای من چیزی نفهمی

اما شعرهای من خیلی خوب تو را می فهمند …اس ام اس جدید سری 197

sms jadidهنوز در پى جراح زبر دستى مى گردم

که سرنوشت مرا با تو پیوند بزند …اس ام اس جدید سری 197

sms jadid
[ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 197 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ مدت ][ هاست ][ که ][ در ][ ][ را ][ نیمه ][ باز ][ گذاشته ][ ام ][ ][ نه ][ تو ][ میایی ][ ، ][ نه ][ خیالت ][ می ][ رود ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 197 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ انصاف ][ نبود ][ ][ رفتنت ][ با ][ خودت ][ باشد ][ ][ فراموش ][ کردنت ][ با ][ من ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 197 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ هرگاه ][ می ][ خواهی ][ بدانی ][ که ][ چقدر ][ محبوب ][ و ][ غنی ][ هستی ][ ][ هرگز ][ تعداد ][ دوستان ][ و ][ اطرافیانت ][ به ][ حساب ][ نمی ][ آیند ][ ][ فقط ][ یک ][ قطره ][ اشک ][ کافیست ][ تا ][ ببینی ][ چه ][ تعداد ][ دست ][ ][ برای ][ پاک ][ کردن ][ اشک ][ های ][ تو ][ می ][ آید ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 197 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ رفاقت ][ سیگار ][ هم ][ مصلحتی ][ است! ][ ][ پول ][ نداشته ][ باشی ][ سیگار ][ هم ][ تنهایت ][ می ][ گذارد ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 197 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ گاهی ][ باید ][ رد ][ شد ][ ][ ][ باید ][ گذشت ][ ، ][ رفت ][ و ][ دور ][ شد ][ از ][ خاطراتش ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 197 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ چه ][ زیبا ][ اجرا ][ می ][ کنی ][ ][ خط ][ به ][ خط ][ تمام ][ ][ گفته ][ هایم ][ را ][ ][ ][ خواسته ][ هایم ][ را ][ ][ ][ اما ][ برای ][ دیگری ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 197 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ شکستنم ][ را ][ همه ][ دیدند ][ ][ جز ][ او ][ که ][ به ][ خاطرش ][ شکستم ][ ][ تازه ][ می ][ پرسد ][ صدای ][ چه ][ بود ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 197 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ زندگی ][ همچون ][ بادکنکی ][ در ][ دستان ][ کودکی ][ است ][ ][ که ][ همیشه ][ ترس ][ از ][ ترکیدن ][ آن ][ لذت ][ داشتنش ][ را ][ از ][ بین ][ می ][ برد ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 197 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ دود ][ سیگار ][ کفاف ][ نمی ][ دهد ][ ][ دو ][ سیبی ][ چاق ][ کن ][ بامرام ][ ][ خاطره ][ ها ][ سنگینند ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ قلیان ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 197 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ شاید ][ تو ][ از ][ شعرهای ][ من ][ چیزی ][ نفهمی ][ ][ اما ][ شعرهای ][ من ][ خیلی ][ خوب ][ تو ][ را ][ می ][ فهمند ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 197 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ هنوز ][ در ][ پى ][ جراح ][ زبر ][ دستى ][ مى ][ گردم ][ ][ که ][ سرنوشت ][ مرا ][ با ][ تو ][ پیوند ][ بزند ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 197 ][ ][ sms ][ jadid ]