اس ام اس جدید سری 196 [ تاریخ ارسال : ۱۰ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۰ و ۲۷ دقیقه ]

اس ام اس جدید سری 196

sms jadidاعتراف تلخی است …

عشقم با آن غریبه بهم می آیند …اس ام اس جدید سری 196

sms jadidآنها که بى عاطفه هستن روزى بسیار عاشق بودن

بعد از این به من نگو بى عاطفه ….اس ام اس جدید سری 196

sms jadidخسته شدم از بس آرزو کردم

و دیگران به آن رسیدن …اس ام اس جدید سری 196

sms jadid
به شلوغی دورم نگاه نکن رفیق

پشتم خیلی خالی است …اس ام اس جدید سری 196

sms jadidگاهی باید نبخشید کسی را که بارها و بارها او را بخشیده ای

باید سرد شد باید رهایش کرد و رفت …

تا بداند اگر مانده ای رفتن را هم بلدی …اس ام اس جدید سری 196

sms jadidچه تلخ است
 علاقه ای که عادت شود

عادتی که باور شود

باوری که خاطره شود

و خاطره ای که درد شوداس ام اس جدید سری 196

sms jadidتا جان به تنم باشد

یادت به سرم باشد

تا سر ندهم بر باد

هرگز نروی از یاداس ام اس جدید سری 196

sms jadidخودنویس محبتم را از سیاهی شب پر می کنم

و بر سپیدی صبح می نویسم بیادتم …اس ام اس جدید سری 196

sms jadidرابطه ها زمانی زیبا می شود

که برای یادکردن هیچ دلیلی بجز دلتنگی نباشد …اس ام اس جدید سری 196

sms jadidآرامش سهم قلبى است که در تصرف خداست

قلبت آرام ، لحظاتت خدایى …

اس ام اس دلتنگیاس ام اس جدید سری 196

sms jadidﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺧﻮﺵ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ !

ﺍﺯ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺭفت ﺣﺘﯽ ﺧﻢ ﺑﻪ ﺍﺑﺮﻭ ﻧﯿﺎﻭﺭﺩﯼ

ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ ﺑﻌﻀﯽ ﺩﺭﺩﻫﺎ ﮐﻤﺮ ﺧﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ، ﻧﻪ ﺍﺑﺮﻭ …اس ام اس جدید سری 196

sms jadidآب همیشه آتش را خاموش نمیکند

برعکس ، گاهی حتی یک قطره آب می تواند آتشی بزرگ به پا کند

این را زمانی فهمیدم که قطره اشکی از چشمانت ریخت و آتش گرفتماس ام اس جدید سری 196

sms jadidدلتنگ که باشم

ساده ترین حرف هم اشکم را در می آورد

یاد تو که جای خود دارد …اس ام اس جدید سری 196

sms jadidبس که در تدبیر فردا مانده ایم

با همیم اما چه تنها مانده ایم

در کلاس جمع و تفریق زمان

عاشق جمعیم و منها مانده ایماس ام اس جدید سری 196

sms jadidخدایا تو دیدى و چیزى نگفتى …

اما مردم ندیدن و فریاد زدن …اس ام اس جدید سری 196

sms jadid
[ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 196 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اعتراف ][ تلخی ][ است ][ ][ ][ عشقم ][ با ][ آن ][ غریبه ][ بهم ][ می ][ آیند ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 196 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ آنها ][ که ][ بى ][ عاطفه ][ هستن ][ روزى ][ بسیار ][ عاشق ][ بودن ][ ][ بعد ][ از ][ این ][ به ][ من ][ نگو ][ بى ][ عاطفه ][ …. ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 196 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ خسته ][ شدم ][ از ][ بس ][ آرزو ][ کردم ][ ][ و ][ دیگران ][ به ][ آن ][ رسیدن ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 196 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ به ][ شلوغی ][ دورم ][ نگاه ][ نکن ][ رفیق ][ ][ پشتم ][ خیلی ][ خالی ][ است ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 196 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ گاهی ][ باید ][ نبخشید ][ کسی ][ را ][ که ][ بارها ][ و ][ بارها ][ او ][ را ][ بخشیده ][ ای ][ ][ باید ][ سرد ][ شد ][ باید ][ رهایش ][ کرد ][ و ][ رفت ][ ][ ][ تا ][ بداند ][ اگر ][ مانده ][ ای ][ رفتن ][ را ][ هم ][ بلدی ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 196 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ چه ][ تلخ ][ است
 ][ علاقه ][ ای ][ که ][ عادت ][ شود ][ ][ عادتی ][ که ][ باور ][ شود ][ ][ باوری ][ که ][ خاطره ][ شود ][ ][ و ][ خاطره ][ ای ][ که ][ درد ][ شود ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 196 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ تا ][ جان ][ به ][ تنم ][ باشد ][ ][ یادت ][ به ][ سرم ][ باشد ][ ][ تا ][ سر ][ ندهم ][ بر ][ باد ][ ][ هرگز ][ نروی ][ از ][ یاد ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 196 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ خودنویس ][ محبتم ][ را ][ از ][ سیاهی ][ شب ][ پر ][ می ][ کنم ][ ][ و ][ بر ][ سپیدی ][ صبح ][ می ][ نویسم ][ بیادتم ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 196 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ رابطه ][ ها ][ زمانی ][ زیبا ][ می ][ شود ][ ][ که ][ برای ][ یادکردن ][ هیچ ][ دلیلی ][ بجز ][ دلتنگی ][ نباشد ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 196 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ آرامش ][ سهم ][ قلبى ][ است ][ که ][ در ][ تصرف ][ خداست ][ ][ قلبت ][ آرام ][ ، ][ لحظاتت ][ خدایى ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ دلتنگی ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 196 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ﻣﯽ ][ ﮔﻮﯾﻨﺪ ][ ﺧﻮﺵ ][ ﺑﻪ ][ ﺣﺎﻟﺖ ][ ! ][ ][ ﺍﺯ ][ ﻭﻗﺘﯽ ][ ﮐﻪ ][ ﺭفت ][ ﺣﺘﯽ ][ ﺧﻢ ][ ﺑﻪ ][ ﺍﺑﺮﻭ ][ ﻧﯿﺎﻭﺭﺩﯼ ][ ][ ﻧﻤﯽ ][ ﺩﺍﻧﻨﺪ ][ ﺑﻌﻀﯽ ][ ﺩﺭﺩﻫﺎ ][ ﮐﻤﺮ ][ ﺧﻢ ][ ﻣﯽ ][ ﮐﻨﻨﺪ ][ ، ][ ﻧﻪ ][ ﺍﺑﺮﻭ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 196 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ آب ][ همیشه ][ آتش ][ را ][ خاموش ][ نمیکند ][ ][ برعکس ][ ، ][ گاهی ][ حتی ][ یک ][ قطره ][ آب ][ می ][ تواند ][ آتشی ][ بزرگ ][ به ][ پا ][ کند ][ ][ این ][ را ][ زمانی ][ فهمیدم ][ که ][ قطره ][ اشکی ][ از ][ چشمانت ][ ریخت ][ و ][ آتش ][ گرفتم ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 196 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ دلتنگ ][ که ][ باشم ][ ][ ساده ][ ترین ][ حرف ][ هم ][ اشکم ][ را ][ در ][ می ][ آورد ][ ][ یاد ][ تو ][ که ][ جای ][ خود ][ دارد ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 196 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ بس ][ که ][ در ][ تدبیر ][ فردا ][ مانده ][ ایم ][ ][ با ][ همیم ][ اما ][ چه ][ تنها ][ مانده ][ ایم ][ ][ در ][ کلاس ][ جمع ][ و ][ تفریق ][ زمان ][ ][ عاشق ][ جمعیم ][ و ][ منها ][ مانده ][ ایم ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 196 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ خدایا ][ تو ][ دیدى ][ و ][ چیزى ][ نگفتى ][ ][ ][ اما ][ مردم ][ ندیدن ][ و ][ فریاد ][ زدن ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 196 ][ ][ sms ][ jadid ]