اس ام اس جدید سری 195 [ تاریخ ارسال : ۱۰ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه ]

اس ام اس جدید سری 195

sms jadidهیچوقت با کسی که دوستش داری طولانی قهرنکن

چون ” بی تو زندگی کردن ” رو یاد می گیرهاس ام اس جدید سری 195

sms jadidبه اندازه دلتنگی

سربازان بی مرخصی

زندونیای بی ملاقاتی

قناری های توی قفس

مریض های بی نفس

و دل های بی کس بیادتماس ام اس جدید سری 195

sms jadidهر جای دنیا که میخواهی باش

من احساسم را با همین دست نوشته ها به قلبت میرسانماس ام اس جدید سری 195

sms jadid
زندگی همانند بافتن یک قالیست

نقش از اوست تو فقط می بافی

در بافتن زندگیت دقت کن

نکند آخر قالیت را هیچکس نخرد …اس ام اس جدید سری 195

sms jadidبدون تو مدتهاست که دیگر خوش نمیگذرد رفیق..

فقط میگذرد!اس ام اس جدید سری 195

sms jadidقاصدکی از باغ دلم به دیدارت آمد

تا ندایت دهد در تمام لحظه ها به یادتم …اس ام اس جدید سری 195

sms jadidزمانی که دیدی یکی مثل نوک پرگار همه جوره پات ثابت واستاده

هر طور بچرخی تکون نمیخوره

توام دورش بگرد دورش نزن

اس ام اس باراناس ام اس جدید سری 195

sms jadidتنها به خاطر شنیدن صدایت

دروغ هایت را باور می کنم …اس ام اس جدید سری 195

sms jadidدلم که میگیرد به آسمان نگاه میکنم

و می گویم خدایا راضیم به رضایت !

چون به بزرگیش ایمان دارماس ام اس جدید سری 195

sms jadidروی سنگ قبرم بنویسید

خدایا تو نگهدارش باش

هر کجا هست سلامت باشداس ام اس جدید سری 195

sms jadidهنوز “قلبم” به عشق کسانی میتپد که

روزی با آنها بر سر سفره روزگار “نان وفاداری” و “نمک معرفت” خوردم

پس یاد میکنم از “دوستانم” تا بدانند اگر “نان و نمک” نیست

ما هنوز وفا داریم

اس ام اس سکوتاس ام اس جدید سری 195

sms jadidسکسه ام گرفته بود

گفتم مرا بترسان

دستم را رهاکرد نفسم بند آمداس ام اس جدید سری 195

sms jadidهی فلانی …

من زاده ی تنهاییم خدا تو را برای او نگه دارد!اس ام اس جدید سری 195

sms jadidﮔﺎﻫﯽ دوستت ﺩﺍﺭﻡ ﻫﺎ ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪﻩ اﺳﺖ

ﻣﺜﻞ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻫﺎﯼ انتهای اﻣﺘﺤﺎﻥ …اس ام اس جدید سری 195

sms jadidدل است دیگر …

اگر مى فهمید که نمی گرفت …اس ام اس جدید سری 195

sms jadid
[ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 195 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ هیچوقت ][ با ][ کسی ][ که ][ دوستش ][ داری ][ طولانی ][ قهرنکن ][ ][ چون ][ ][ بی ][ تو ][ زندگی ][ کردن ][ ][ رو ][ یاد ][ می ][ گیره ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 195 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ به ][ اندازه ][ دلتنگی ][ ][ سربازان ][ بی ][ مرخصی ][ ][ زندونیای ][ بی ][ ملاقاتی ][ ][ قناری ][ های ][ توی ][ قفس ][ ][ مریض ][ های ][ بی ][ نفس ][ ][ و ][ دل ][ های ][ بی ][ کس ][ بیادتم ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 195 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ هر ][ جای ][ دنیا ][ که ][ میخواهی ][ باش ][ ][ من ][ احساسم ][ را ][ با ][ همین ][ دست ][ نوشته ][ ها ][ به ][ قلبت ][ میرسانم ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 195 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ زندگی ][ همانند ][ بافتن ][ یک ][ قالیست ][ ][ نقش ][ از ][ اوست ][ تو ][ فقط ][ می ][ بافی ][ ][ در ][ بافتن ][ زندگیت ][ دقت ][ کن ][ ][ نکند ][ آخر ][ قالیت ][ را ][ هیچکس ][ نخرد ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 195 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ بدون ][ تو ][ مدتهاست ][ که ][ دیگر ][ خوش ][ نمیگذرد ][ رفیق.. ][ ][ فقط ][ میگذرد! ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 195 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ قاصدکی ][ از ][ باغ ][ دلم ][ به ][ دیدارت ][ آمد ][ ][ تا ][ ندایت ][ دهد ][ در ][ تمام ][ لحظه ][ ها ][ به ][ یادتم ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 195 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ زمانی ][ که ][ دیدی ][ یکی ][ مثل ][ نوک ][ پرگار ][ همه ][ جوره ][ پات ][ ثابت ][ واستاده ][ ][ هر ][ طور ][ بچرخی ][ تکون ][ نمیخوره ][ ][ توام ][ دورش ][ بگرد ][ دورش ][ نزن ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ باران ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 195 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ تنها ][ به ][ خاطر ][ شنیدن ][ صدایت ][ ][ دروغ ][ هایت ][ را ][ باور ][ می ][ کنم ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 195 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ دلم ][ که ][ میگیرد ][ به ][ آسمان ][ نگاه ][ میکنم ][ ][ و ][ می ][ گویم ][ خدایا ][ راضیم ][ به ][ رضایت ][ ! ][ ][ چون ][ به ][ بزرگیش ][ ایمان ][ دارم ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 195 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ روی ][ سنگ ][ قبرم ][ بنویسید ][ ][ خدایا ][ تو ][ نگهدارش ][ باش ][ ][ هر ][ کجا ][ هست ][ سلامت ][ باشد ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 195 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ هنوز ][ “قلبم” ][ به ][ عشق ][ کسانی ][ میتپد ][ که ][ ][ روزی ][ با ][ آنها ][ بر ][ سر ][ سفره ][ روزگار ][ “نان ][ وفاداری” ][ و ][ “نمک ][ معرفت” ][ خوردم ][ ][ پس ][ یاد ][ میکنم ][ از ][ “دوستانم” ][ تا ][ بدانند ][ اگر ][ “نان ][ و ][ نمک” ][ نیست ][ ][ ما ][ هنوز ][ وفا ][ داریم ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ سکوت ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 195 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ سکسه ][ ام ][ گرفته ][ بود ][ ][ گفتم ][ مرا ][ بترسان ][ ][ دستم ][ را ][ رهاکرد ][ نفسم ][ بند ][ آمد ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 195 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ هی ][ فلانی ][ ][ ][ من ][ زاده ][ ی ][ تنهاییم ][ خدا ][ تو ][ را ][ برای ][ او ][ نگه ][ دارد! ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 195 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ﮔﺎﻫﯽ ][ دوستت ][ ﺩﺍﺭﻡ ][ ﻫﺎ ][ ﺑﯽ ][ ﻓﺎﯾﺪﻩ ][ اﺳﺖ ][ ][ ﻣﺜﻞ ][ ﻣﻮﻓﻖ ][ ﺑﺎﺷﯿﺪ ][ ﻫﺎﯼ ][ انتهای ][ اﻣﺘﺤﺎﻥ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 195 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ دل ][ است ][ دیگر ][ ][ ][ اگر ][ مى ][ فهمید ][ که ][ نمی ][ گرفت ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 195 ][ ][ sms ][ jadid ]