اس ام اس جدید سری 193 [ تاریخ ارسال : ۱۰ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۰ و ۳۷ دقیقه ]

اس ام اس جدید سری 193
sms jadidبه سلامتی کسی که حرفای ناگفته زیادی تو دلشه

اما پای حرف بقیه میشینهاس ام اس جدید سری 193

sms jadidبه بعضیام باس گفت

یه عکس هم از باطنت بزار ببین اصلا لایک می خورهاس ام اس جدید سری 193

sms jadidحتی خوب ترین آدم ها هم صبرشان حدی دارداس ام اس جدید سری 193

sms jadid
وقتی به یکی زیادی تو زندگیت اهمیت بدی

اهمیتتو تو زندگیش از دست میدی

به همین راحتی …اس ام اس جدید سری 193

sms jadidبه بعضیا باید بگی:

این مشکل تو نیس که نمیفهمی

مشکل از منه که توقع دارم بفهمی …اس ام اس جدید سری 193

sms jadidبه بعضیام باید گفت

تو آدم بی معرفتی نیستی

چون بی معرفتا اصلا آدم نیستناس ام اس جدید سری 193

sms jadidبه بعضیا باس گفت

فک نکن شما منحصر به فردی ، نخیر عزیزم !

شما الکی متصل به برقی …اس ام اس جدید سری 193

sms jadidمن به مردی وفا نمودم و او پشت پا زد به عشق و امیدم

هر چه دادم به او حلالش باد غیر از آن دل که مفت بخشیدماس ام اس جدید سری 193

sms jadidتنها بودنم را نگاه نکن

این تاوان لحظه های اعتماد است

به کسی که میگفت هیچگاه تنهایت نمیگذارم!اس ام اس جدید سری 193

sms jadidبعضیارو گذاشتیم کنار

همون کنارم به گند کشیدن!

اس ام اس جداییاس ام اس جدید سری 193

sms jadidبه بعضیام باید گفت

تو خیلی با کلاسی قبول

اما من عادت دارم کلاسامو بپیچونم!اس ام اس جدید سری 193

sms jadidدرد دارد من را شما صدا کند

منی که تا دیروز عزیز دلش بودم …اس ام اس جدید سری 193

sms jadidتنها فرق میان تو و شیطان در این بود که

شیطان به انسان سجده نکرد و تو به هر حیوانی سجده کردی!اس ام اس جدید سری 193

sms jadidبه بعضیا باس گفت:

برو عقب عزیز من!

من خودمم انقدر به خودم نزدیک نمیشم

شما که جای خود داری!اس ام اس جدید سری 193

sms jadidسیر شدم

بس که سرد و گرم روزگار را چشیدم

اس ام اس سنگیناس ام اس جدید سری 193

sms jadidفراموشش کردم

فقط گاهی بی اختیار اسمش را که میشنوم

میشکنم …اس ام اس جدید سری 193

sms jadidمن آدم نرفتن ام ، آدم دوست موندن

یا اصلن آدم دیر رفتن ام ، خیلی دیر

اما وقتی برم ، دیگه آدم برگشتن نیستم، آدم مثل قبل شدن نیستماس ام اس جدید سری 193

sms jadid
[ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 193 ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ به ][ سلامتی ][ کسی ][ که ][ حرفای ][ ناگفته ][ زیادی ][ تو ][ دلشه ][ ][ اما ][ پای ][ حرف ][ بقیه ][ میشینه ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 193 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ به ][ بعضیام ][ باس ][ گفت ][ ][ یه ][ عکس ][ هم ][ از ][ باطنت ][ بزار ][ ببین ][ اصلا ][ لایک ][ می ][ خوره ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 193 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ حتی ][ خوب ][ ترین ][ آدم ][ ها ][ هم ][ صبرشان ][ حدی ][ دارد ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 193 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ وقتی ][ به ][ یکی ][ زیادی ][ تو ][ زندگیت ][ اهمیت ][ بدی ][ ][ اهمیتتو ][ تو ][ زندگیش ][ از ][ دست ][ میدی ][ ][ به ][ همین ][ راحتی ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 193 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ به ][ بعضیا ][ باید ][ بگی: ][ ][ این ][ مشکل ][ تو ][ نیس ][ که ][ نمیفهمی ][ ][ مشکل ][ از ][ منه ][ که ][ توقع ][ دارم ][ بفهمی ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 193 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ به ][ بعضیام ][ باید ][ گفت ][ ][ تو ][ آدم ][ بی ][ معرفتی ][ نیستی ][ ][ چون ][ بی ][ معرفتا ][ اصلا ][ آدم ][ نیستن ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 193 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ به ][ بعضیا ][ باس ][ گفت ][ ][ فک ][ نکن ][ شما ][ منحصر ][ به ][ فردی ][ ، ][ نخیر ][ عزیزم ][ ! ][ ][ شما ][ الکی ][ متصل ][ به ][ برقی ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 193 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ من ][ به ][ مردی ][ وفا ][ نمودم ][ و ][ او ][ پشت ][ پا ][ زد ][ به ][ عشق ][ و ][ امیدم ][ ][ هر ][ چه ][ دادم ][ به ][ او ][ حلالش ][ باد ][ غیر ][ از ][ آن ][ دل ][ که ][ مفت ][ بخشیدم ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 193 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ تنها ][ بودنم ][ را ][ نگاه ][ نکن ][ ][ این ][ تاوان ][ لحظه ][ های ][ اعتماد ][ است ][ ][ به ][ کسی ][ که ][ میگفت ][ هیچگاه ][ تنهایت ][ نمیگذارم! ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 193 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ بعضیارو ][ گذاشتیم ][ کنار ][ ][ همون ][ کنارم ][ به ][ گند ][ کشیدن! ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدایی ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 193 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ به ][ بعضیام ][ باید ][ گفت ][ ][ تو ][ خیلی ][ با ][ کلاسی ][ قبول ][ ][ اما ][ من ][ عادت ][ دارم ][ کلاسامو ][ بپیچونم! ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 193 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ درد ][ دارد ][ من ][ را ][ شما ][ صدا ][ کند ][ ][ منی ][ که ][ تا ][ دیروز ][ عزیز ][ دلش ][ بودم ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 193 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ تنها ][ فرق ][ میان ][ تو ][ و ][ شیطان ][ در ][ این ][ بود ][ که ][ ][ شیطان ][ به ][ انسان ][ سجده ][ نکرد ][ و ][ تو ][ به ][ هر ][ حیوانی ][ سجده ][ کردی! ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 193 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ به ][ بعضیا ][ باس ][ گفت: ][ ][ برو ][ عقب ][ عزیز ][ من! ][ ][ من ][ خودمم ][ انقدر ][ به ][ خودم ][ نزدیک ][ نمیشم ][ ][ شما ][ که ][ جای ][ خود ][ داری! ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 193 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ سیر ][ شدم ][ ][ بس ][ که ][ سرد ][ و ][ گرم ][ روزگار ][ را ][ چشیدم ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ سنگین ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 193 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ فراموشش ][ کردم ][ ][ فقط ][ گاهی ][ بی ][ اختیار ][ اسمش ][ را ][ که ][ میشنوم ][ ][ میشکنم ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 193 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ من ][ آدم ][ نرفتن ][ ام ][ ، ][ آدم ][ دوست ][ موندن ][ ][ یا ][ اصلن ][ آدم ][ دیر ][ رفتن ][ ام ][ ، ][ خیلی ][ دیر ][ ][ اما ][ وقتی ][ برم ][ ، ][ دیگه ][ آدم ][ برگشتن ][ نیستم، ][ آدم ][ مثل ][ قبل ][ شدن ][ نیستم ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 193 ][ ][ sms ][ jadid ]