اس ام اس جدید سری 190 [ تاریخ ارسال : ۱۰ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۲۰ و ۱۵ دقیقه ]

اس ام اس جدید سری 190

sms jadidحتی خوب ترین آدم ها هم صبرشان حدی دارداس ام اس جدید سری 190

sms jadidوقتی به یکی زیادی تو زندگیت اهمیت بدی

اهمیتتو تو زندگیش از دست میدی

به همین راحتی …اس ام اس جدید سری 190

sms jadidبه بعضیا باید بگی:

این مشکل تو نیست که نمی فهمی

مشکل از منه که توقع دارم بفهمی!اس ام اس جدید سری 190

sms jadid
به بعضیام باید گفت:

تو آدم بی معرفتی نیستی

چون بی معرفتا اصلا آدم نیستناس ام اس جدید سری 190

sms jadidبه بعضیا باس گفت:

فک نکن شما منحصر به فردی ، نخیر عزیزم !

شما الکی متصل به برقی …اس ام اس جدید سری 190

sms jadidمن به مردی وفا نمودم و او پشت پا زد به عشق و امیدم

هر چه دادم به او حلالش باد غیر از آن دل که مفت بخشیدماس ام اس جدید سری 190

sms jadidتنها بودنم را نگاه نکن

این تاوان لحظه های اعتماد است

به کسی که میگفت هیچگاه تنهایت نمیگذارم!اس ام اس جدید سری 190

sms jadidبعضیا رو گذاشتیم کنار

همون کنارم به گند کشیدن …

اس ام اس دلتنگیاس ام اس جدید سری 190

sms jadidبه بعضیام باید گفت: تو خیلی با کلاسی قبول

اما من عادت دارم کلاسامو بپیچونماس ام اس جدید سری 190

sms jadidدرد دارد من را شما صدا کند

منی که تا دیروز عزیز دلش بودماس ام اس جدید سری 190

sms jadidبه بعضیا باس گفت:

برو عقب عزیز من!

من خودمم انقدر به خودم نزدیک نمیشم

شما که جای خود داری!اس ام اس جدید سری 190

sms jadidسیر شدم

بس که سرد و گرم روزگار را چشیدم

اس ام اس بوسهاس ام اس جدید سری 190

sms jadidفراموشش کردم

فقط گاهی بی اختیار اسمش را که می شنوم می شکنماس ام اس جدید سری 190

sms jadidصفت عقده ای رو اگه از لغت نامه حذف کنن

بعضیا رسما بی هویت می شناس ام اس جدید سری 190

sms jadidهیشکی هم نیست بهمون بگه :

تو دلم ولوله است واسه خواستنتاس ام اس جدید سری 190

sms jadidدستهایت را زیر تنهاییم ستون کن

که من از آوارگی بی تو بودن میترسماس ام اس جدید سری 190

sms jadid
[ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 190 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ حتی ][ خوب ][ ترین ][ آدم ][ ها ][ هم ][ صبرشان ][ حدی ][ دارد ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 190 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ وقتی ][ به ][ یکی ][ زیادی ][ تو ][ زندگیت ][ اهمیت ][ بدی ][ ][ اهمیتتو ][ تو ][ زندگیش ][ از ][ دست ][ میدی ][ ][ به ][ همین ][ راحتی ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 190 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ به ][ بعضیا ][ باید ][ بگی: ][ ][ این ][ مشکل ][ تو ][ نیست ][ که ][ نمی ][ فهمی ][ ][ مشکل ][ از ][ منه ][ که ][ توقع ][ دارم ][ بفهمی! ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 190 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ به ][ بعضیام ][ باید ][ گفت: ][ ][ تو ][ آدم ][ بی ][ معرفتی ][ نیستی ][ ][ چون ][ بی ][ معرفتا ][ اصلا ][ آدم ][ نیستن ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 190 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ به ][ بعضیا ][ باس ][ گفت: ][ ][ فک ][ نکن ][ شما ][ منحصر ][ به ][ فردی ][ ، ][ نخیر ][ عزیزم ][ ! ][ ][ شما ][ الکی ][ متصل ][ به ][ برقی ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 190 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ من ][ به ][ مردی ][ وفا ][ نمودم ][ و ][ او ][ پشت ][ پا ][ زد ][ به ][ عشق ][ و ][ امیدم ][ ][ هر ][ چه ][ دادم ][ به ][ او ][ حلالش ][ باد ][ غیر ][ از ][ آن ][ دل ][ که ][ مفت ][ بخشیدم ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 190 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ تنها ][ بودنم ][ را ][ نگاه ][ نکن ][ ][ این ][ تاوان ][ لحظه ][ های ][ اعتماد ][ است ][ ][ به ][ کسی ][ که ][ میگفت ][ هیچگاه ][ تنهایت ][ نمیگذارم! ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 190 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ بعضیا ][ رو ][ گذاشتیم ][ کنار ][ ][ همون ][ کنارم ][ به ][ گند ][ کشیدن ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ دلتنگی ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 190 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ به ][ بعضیام ][ باید ][ گفت: ][ تو ][ خیلی ][ با ][ کلاسی ][ قبول ][ ][ اما ][ من ][ عادت ][ دارم ][ کلاسامو ][ بپیچونم ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 190 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ درد ][ دارد ][ من ][ را ][ شما ][ صدا ][ کند ][ ][ منی ][ که ][ تا ][ دیروز ][ عزیز ][ دلش ][ بودم ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 190 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ به ][ بعضیا ][ باس ][ گفت: ][ ][ برو ][ عقب ][ عزیز ][ من! ][ ][ من ][ خودمم ][ انقدر ][ به ][ خودم ][ نزدیک ][ نمیشم ][ ][ شما ][ که ][ جای ][ خود ][ داری! ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 190 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ سیر ][ شدم ][ ][ بس ][ که ][ سرد ][ و ][ گرم ][ روزگار ][ را ][ چشیدم ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ بوسه ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 190 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ فراموشش ][ کردم ][ ][ فقط ][ گاهی ][ بی ][ اختیار ][ اسمش ][ را ][ که ][ می ][ شنوم ][ می ][ شکنم ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 190 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ صفت ][ عقده ][ ای ][ رو ][ اگه ][ از ][ لغت ][ نامه ][ حذف ][ کنن ][ ][ بعضیا ][ رسما ][ بی ][ هویت ][ می ][ شن ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 190 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ هیشکی ][ هم ][ نیست ][ بهمون ][ بگه ][ : ][ ][ تو ][ دلم ][ ولوله ][ است ][ واسه ][ خواستنت ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 190 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ دستهایت ][ را ][ زیر ][ تنهاییم ][ ستون ][ کن ][ ][ که ][ من ][ از ][ آوارگی ][ بی ][ تو ][ بودن ][ میترسم ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 190 ][ ][ sms ][ jadid ]